# تجربه های خرید کتاب سنت های اجرایی در ایران

1 تجربه خرید 0 ویدئو ارسالی

عکس ارسالی آرین عربشاهی از تجربه خرید انتشارات افراز

عکس ارسالی آرین عربشاهی از تجربه خرید انتشارات افراز

عکس ارسالی آرین عربشاهی از تجربه خرید انتشارات افراز

عکس ارسالی آرین عربشاهی از تجربه خرید انتشارات افراز

عکس ارسالی آرین عربشاهی از تجربه خرید انتشارات افراز

آرین عربشاهی 1 سال قبل

این کتاب کاملا تخصصی در حوزه نمایش هست و دو نمایش ایرانی تعزیه و روحوضی رو از زوایای مختلف تاریخی فرهنگی و خصوصیات اجرایی مورد بحث و بررسی قرار داده. ویلیام بیمن شرق شناس مطرح امریکایی از مشاهدات اجرای نمایش در جشنهای هنر شیراز و مطالعات شرق شناسی در سالهای اخیر مطالب به روزی را ارائه داده که برای اولین بار به آن پرداخته شده. بنظرم بهترین کتاب درباره ی هنر تعزیه و شبیه گردانی هست که نوشته شده

خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 •  انتشارات افراز
   انتشارات افراز
   انتشارات افراز
   انتشارات افراز
   انتشارات افراز
  18 مفید بود 0 مفید نبود