# تجربه های خرید کتاب سنت های اجرایی در ایران

1 تجربه خرید 0 ویدئو ارسالی

عکس ارسالی آرین عربشاهی از تجربه خرید کتاب هنر و سرگرمی انتشارات افراز

عکس ارسالی آرین عربشاهی از تجربه خرید کتاب هنر و سرگرمی انتشارات افراز

عکس ارسالی آرین عربشاهی از تجربه خرید کتاب هنر و سرگرمی انتشارات افراز

عکس ارسالی آرین عربشاهی از تجربه خرید کتاب هنر و سرگرمی انتشارات افراز

عکس ارسالی آرین عربشاهی از تجربه خرید کتاب هنر و سرگرمی انتشارات افراز

آرین عربشاهی 2 سال قبل

این کتاب کاملا تخصصی در حوزه نمایش هست و دو نمایش ایرانی تعزیه و روحوضی رو از زوایای مختلف تاریخی فرهنگی و خصوصیات اجرایی مورد بحث و بررسی قرار داده. ویلیام بیمن شرق شناس مطرح امریکایی از مشاهدات اجرای نمایش در جشنهای هنر شیراز و مطالعات شرق شناسی در سالهای اخیر مطالب به روزی را ارائه داده که برای اولین بار به آن پرداخته شده. بنظرم بهترین کتاب درباره ی هنر تعزیه و شبیه گردانی هست که نوشته شده

خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • کتاب هنر و سرگرمی  انتشارات افراز
  کتاب هنر و سرگرمی  انتشارات افراز
  کتاب هنر و سرگرمی  انتشارات افراز
  کتاب هنر و سرگرمی  انتشارات افراز
  کتاب هنر و سرگرمی  انتشارات افراز
  18 مفید بود 0 مفید نبود