نقاط مثبت
  • + جلد و چسب خیلی خوبه
نقاط منفی
  • - جنس کاغذ زیاد خوب نیست