# تجربه های خرید دستکش گیمینگ

8 تجربه خرید 0 ویدئو ارسالی

عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید دستکش گیمینگ مدل G3M

کاربر دیجی‌کالا 9 ماه قبل

خوب بود بیشتر از ۳ ساعت دست درد می اره

خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • دستکش گیمینگ مدل G3M
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید دستکش گیمینگ مدل G3M

  کاربر دیجی‌کالا 9 ماه قبل

  عالی بود رنگ خوبی داره فقط دست توش عرق می کند

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • دستکش گیمینگ مدل G3M
  0 مفید بود 1 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید دستکش گیمینگ مدل G3M

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید دستکش گیمینگ مدل G3M

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید دستکش گیمینگ مدل G3M

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید دستکش گیمینگ مدل G3M

  کاربر دیجی‌کالا 9 ماه قبل

  دستکش خوب و شیکیه ، دوختشم خوبه به کار میاد ، مشابه عکسه همه دستکشای برند دوانگشتی عالیه و کارآمده برندی که تخصصی دستکش کار‌میکنه ، کارش درسته هج زردشو دارم هم قرمزشو من G3M گرفتم یعنی مدیوم شما هم‌حواستون باشه سایز دستتون بگیرید الان مدیوم فیکس دست منه اگر دستتون بزرگه G3L بگیرید یعنی لارج

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • دستکش گیمینگ مدل G3M
  دستکش گیمینگ مدل G3M
  دستکش گیمینگ مدل G3M
  دستکش گیمینگ مدل G3M
  0 مفید بود 1 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی Behdad Rastegar از تجربه خرید دستکش گیمینگ مدل G3L

  عکس ارسالی Behdad Rastegar از تجربه خرید دستکش گیمینگ مدل G3L

  Behdad Rastegar 12 ماه قبل

  دستکش خوبیه دوخت و کیفیتشم بد نی برای جلو گیری و عرق کردن دست خوبه سره انگشتا سوراخه که اذیت نشی

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • دستکش گیمینگ مدل G3L
  دستکش گیمینگ مدل G3L
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید دستکش گیمینگ مدل G3L

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید دستکش گیمینگ مدل G3L

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید دستکش گیمینگ مدل G3L

  کاربر دیجی‌کالا 12 ماه قبل

  خیلی خوبه بخرید

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • دستکش گیمینگ مدل G3L
  دستکش گیمینگ مدل G3L
  دستکش گیمینگ مدل G3L
  3 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید دستکش گیمینگ مدل G3M

  کاربر دیجی‌کالا 9 ماه قبل

  عالی خیلی چیز مرتبی

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • دستکش گیمینگ مدل G3M
  9 مفید بود 1 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید دستکش گیمینگ مدل G3L

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید دستکش گیمینگ مدل G3L

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید دستکش گیمینگ مدل G3L

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید دستکش گیمینگ مدل G3L

  کاربر دیجی‌کالا 12 ماه قبل

  دستکش خوب و شیکیه ، دوختشم خوبه به کار میاد ، مشابه عکسه همه دستکشای برند دوانگشتی عالیه و کارآمده برندی که تخصصی دستکش کار‌میکنه ، کارش درسته من G3M گرفتم یعنی مدیوم شما هم‌حواستون باشه سایز دستتون بگیرید الان مدیوم فیکس دست منه اگر دستتون بزرگه G3L بگیرید یعنی لارج

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • دستکش گیمینگ مدل G3L
  دستکش گیمینگ مدل G3L
  دستکش گیمینگ مدل G3L
  دستکش گیمینگ مدل G3L
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی محمدرضا شاهی از تجربه خرید دستکش گیمینگ مدل G3L

  محمدرضا شاهی 12 ماه قبل

  به نظر من که خوبه... حتما بخرید

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • دستکش گیمینگ مدل G3L
  18 مفید بود 2 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا