# تجربه های خرید زانفیکس لینکمن

29 تجربه خرید 0 ویدئو ارسالی

عکس ارسالی افشین توان از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

افشین توان 8 ماه قبل

حجمش خیلی کم بود نسبت به چیزی که تو عکس بود، بسته بندی افتضاح

خرید این محصول را توصیه نمی کنم
  • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
    0 مفید بود 0 مفید نبود
    0 پیشنهاد می‌کنم
    0 پیشنهاد نمی‌کنم
    0 مطمئن نیستم
    خرید از دیجیکالا

    عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

    کاربر دیجی‌کالا 9 ماه قبل

    اصلا خیلی بد است

    خرید این محصول را توصیه نمی کنم
  • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
    0 مفید بود 0 مفید نبود
    0 پیشنهاد می‌کنم
    0 پیشنهاد نمی‌کنم
    0 مطمئن نیستم
    خرید از دیجیکالا

    عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

    کاربر دیجی‌کالا 9 ماه قبل

    افتضاح به معنای واقعی، هر دو زانفیکس رو زده حدود ۱۸ متر، دیگه قضاوت با خودتون

    خرید این محصول را توصیه نمی کنم
  • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
    1 مفید بود 0 مفید نبود
    0 پیشنهاد می‌کنم
    0 پیشنهاد نمی‌کنم
    0 مطمئن نیستم
    خرید از دیجیکالا

    عکس ارسالی فاطمه احمدی از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

    فاطمه احمدی 9 ماه قبل

    از فرستادن همچین چیزی واقعا خجالت نکشیدین ما مثلا به شما اعتماد میکنیم!!!!!

    خرید این محصول را توصیه نمی کنم
  • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
    3 مفید بود 0 مفید نبود
    0 پیشنهاد می‌کنم
    0 پیشنهاد نمی‌کنم
    0 مطمئن نیستم
    خرید از دیجیکالا

    عکس ارسالی داود منوچهری از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

    داود منوچهری 9 ماه قبل

    مانند عکس نبود همین کالا که برام فرستاده شده بیرون ۲۰۰۰ تومان است نه ۵۵۰۰ تومان

    خرید این محصول را توصیه می‌کنم
  • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
    1 مفید بود 0 مفید نبود
    0 پیشنهاد می‌کنم
    0 پیشنهاد نمی‌کنم
    0 مطمئن نیستم
    خرید از دیجیکالا

    عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

    کاربر دیجی‌کالا 9 ماه قبل

    چیزی که ارسال کردن با چیزی که تو عکس بود واقعا متفاوت بود دیجی کالا متاسفم کمی نظارت رو بیشتر کنید

    خرید این محصول را توصیه نمی کنم
  • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
    1 مفید بود 0 مفید نبود
    0 پیشنهاد می‌کنم
    0 پیشنهاد نمی‌کنم
    0 مطمئن نیستم
    خرید از دیجیکالا

    عکس ارسالی مرضیه مقیمی از تجربه خرید زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502

    مرضیه مقیمی 1 سال قبل

    چرا چیزی را که از اون عکس گذاشتین برا مشتری نمیفرستین من حتما دقیق دنبال این که تو تصویر بود میگشتم که انتخاب کردم وگرنه اونی که شما فرستادی بیرون با قیمت خیلی پایین تر بودم که انتخاب نکردم

    خرید این محصول را توصیه نمی کنم
  • زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502
    1 مفید بود 0 مفید نبود
    0 پیشنهاد می‌کنم
    0 پیشنهاد نمی‌کنم
    0 مطمئن نیستم
    خرید از دیجیکالا

    عکس ارسالی عادله باقری از تجربه خرید زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502

    عادله باقری 1 سال قبل

    هنوز امتحان نکردم، ولی خیلی مسخره رولش کردن

    در مورد خرید این محصول مطمئن نیستم
  • زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502
    0 مفید بود 0 مفید نبود
    0 پیشنهاد می‌کنم
    0 پیشنهاد نمی‌کنم
    0 مطمئن نیستم
    خرید از دیجیکالا

    عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید زانفیکس لینکمن مدل ZML2502

    کاربر دیجی‌کالا 2 سال قبل

    قیمت مناسب و بصرفه... حجمشونم کم نیست...توصیه میکنم

    خرید این محصول را توصیه می‌کنم
  • زانفیکس لینکمن مدل ZML2502
    0 مفید بود 0 مفید نبود
    0 پیشنهاد می‌کنم
    0 پیشنهاد نمی‌کنم
    0 مطمئن نیستم
    خرید از دیجیکالا

    عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502

    عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502

    کاربر دیجی‌کالا 1 سال قبل

    خوبه فقط کمتر از چیزی بود که تو عکس نشون داده شده بود

    در مورد خرید این محصول مطمئن نیستم
  • زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502
    زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502
    1 مفید بود 0 مفید نبود
    0 پیشنهاد می‌کنم
    0 پیشنهاد نمی‌کنم
    0 مطمئن نیستم
    خرید از دیجیکالا

    عکس ارسالی زهرا صادقی از تجربه خرید زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502

    زهرا صادقی 1 سال قبل

    باعکسش که خیلی فرق داشت وخیلی نازک بود

    در مورد خرید این محصول مطمئن نیستم
  • زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502
    2 مفید بود 0 مفید نبود
    0 پیشنهاد می‌کنم
    0 پیشنهاد نمی‌کنم
    0 مطمئن نیستم
    خرید از دیجیکالا

    عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502

    کاربر دیجی‌کالا 1 سال قبل

    مطابق تصویر نبود و واقعا متاسفم دیجی کالا

    خرید این محصول را توصیه نمی کنم
  • زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502
    5 مفید بود 0 مفید نبود
    0 پیشنهاد می‌کنم
    0 پیشنهاد نمی‌کنم
    0 مطمئن نیستم
    خرید از دیجیکالا

    عکس ارسالی معصومه تن از تجربه خرید زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502

    معصومه تن 1 سال قبل

    دور یک مقوا پیچیدن شده بود که دستی برش خورده! و حداقل نصف مقدار معمول زانفیکسها بوده

    خرید این محصول را توصیه نمی کنم
  • زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502
    2 مفید بود 0 مفید نبود
    0 پیشنهاد می‌کنم
    0 پیشنهاد نمی‌کنم
    0 مطمئن نیستم
    خرید از دیجیکالا

    عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502

    عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502

    کاربر دیجی‌کالا 1 سال قبل

    شما قضاوت کنید به نظرتون مقدار و مارکش با اینی که توی سایته یکسانه؟ عکس گذاشتم

    خرید این محصول را توصیه نمی کنم
  • زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502
    زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502
    4 مفید بود 0 مفید نبود
    0 پیشنهاد می‌کنم
    0 پیشنهاد نمی‌کنم
    0 مطمئن نیستم
    خرید از دیجیکالا

    عکس ارسالی شهلا حسینی از تجربه خرید زانفیکس لینکمن مدل ZML2502

    عکس ارسالی شهلا حسینی از تجربه خرید زانفیکس لینکمن مدل ZML2502

    شهلا حسینی 2 سال قبل

    هم مقدارش خوب بود هم جنسش قیمت هم عالی

    خرید این محصول را توصیه می‌کنم
  • زانفیکس لینکمن مدل ZML2502
    زانفیکس لینکمن مدل ZML2502
    0 مفید بود 0 مفید نبود
    0 پیشنهاد می‌کنم
    0 پیشنهاد نمی‌کنم
    0 مطمئن نیستم
    خرید از دیجیکالا

    عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502

    عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502

    کاربر دیجی‌کالا 1 سال قبل

    عرضش 1 سانت و 8 میلی متره و بافتش خیلی خیلی نازکه. بافتش اصلا خوب نیست زانفیکس هایی که از مغازه می خرم خیلی ضخیم تر هست امیدوارم چسبدندگی لازم رو داشته باشه.

    خرید این محصول را توصیه نمی کنم
  • زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502
    زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502
    4 مفید بود 0 مفید نبود
    0 پیشنهاد می‌کنم
    0 پیشنهاد نمی‌کنم
    0 مطمئن نیستم
    خرید از دیجیکالا

    عکس ارسالی کاربر دیجی کالا از تجربه خرید زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502

    کاربر دیجی کالا 1 سال قبل

    خوب بود بنظرم بگیرید

    خرید این محصول را توصیه می‌کنم
  • زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502
    1 مفید بود 0 مفید نبود
    0 پیشنهاد می‌کنم
    0 پیشنهاد نمی‌کنم
    0 مطمئن نیستم
    خرید از دیجیکالا

    عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید زانفیکس لینکمن مدل ZML2502

    کاربر دیجی‌کالا 2 سال قبل

    خوبه،قیمتشم مناسب بود

    خرید این محصول را توصیه می‌کنم
  • زانفیکس لینکمن مدل ZML2502
    0 مفید بود 0 مفید نبود
    0 پیشنهاد می‌کنم
    0 پیشنهاد نمی‌کنم
    0 مطمئن نیستم
    خرید از دیجیکالا

    عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید زانفیکس لینکمن مدل ZSL2080 طول 73.15 متر

    عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید زانفیکس لینکمن مدل ZSL2080 طول 73.15 متر

    کاربر دیجی‌کالا 1 سال قبل

    عالیه با این قیمت

    خرید این محصول را توصیه می‌کنم
  • زانفیکس لینکمن مدل ZSL2080 طول 73.15 متر
    زانفیکس لینکمن مدل ZSL2080 طول 73.15 متر
    0 مفید بود 0 مفید نبود
    0 پیشنهاد می‌کنم
    0 پیشنهاد نمی‌کنم
    0 مطمئن نیستم
    خرید از دیجیکالا

    عکس ارسالی سارا اکرمی از تجربه خرید زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502

    سارا اکرمی 1 سال قبل

    خوب بود ولی رولش خیلی ضعیف بود

    خرید این محصول را توصیه می‌کنم
  • زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502
    0 مفید بود 0 مفید نبود
    0 پیشنهاد می‌کنم
    0 پیشنهاد نمی‌کنم
    0 مطمئن نیستم
    خرید از دیجیکالا

    عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502

    عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502

    کاربر دیجی‌کالا 1 سال قبل

    یکم باریکه فقط

    در مورد خرید این محصول مطمئن نیستم
  • زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502
    زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502
    3 مفید بود 0 مفید نبود
    0 پیشنهاد می‌کنم
    0 پیشنهاد نمی‌کنم
    0 مطمئن نیستم
    خرید از دیجیکالا

    عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید زانفیکس لینکمن مدل LT2 طول 25 متر

    عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید زانفیکس لینکمن مدل LT2 طول 25 متر

    کاربر دیجی‌کالا 1 سال قبل

    زانفیکس فله ای هستش ولی جنسش خوبه برای من که خیلی از زانفیکس توی خیاطی استفاده میکنم خیلی خوبه اگه مصرفتون زیادع حتما بخرید عکسشم میزارم براتون

    خرید این محصول را توصیه می‌کنم
  • زانفیکس لینکمن مدل LT2 طول 25 متر
    زانفیکس لینکمن مدل LT2 طول 25 متر
    2 مفید بود 0 مفید نبود
    0 پیشنهاد می‌کنم
    0 پیشنهاد نمی‌کنم
    0 مطمئن نیستم
    خرید از دیجیکالا

    عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید زانفیکس لینکمن مدل ZML2502

    کاربر دیجی‌کالا 2 سال قبل

    چسبندگی خوبی داره

    خرید این محصول را توصیه می‌کنم
  • زانفیکس لینکمن مدل ZML2502
    1 مفید بود 0 مفید نبود
    0 پیشنهاد می‌کنم
    0 پیشنهاد نمی‌کنم
    0 مطمئن نیستم
    خرید از دیجیکالا

    عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502

    عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502

    کاربر دیجی‌کالا 1 سال قبل

    مناسبه

    خرید این محصول را توصیه می‌کنم
  • زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502
    زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502
    0 مفید بود 0 مفید نبود
    0 پیشنهاد می‌کنم
    0 پیشنهاد نمی‌کنم
    0 مطمئن نیستم
    خرید از دیجیکالا

    عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید زانفیکس لینکمن مدل LT1 طول 12 متر

    کاربر دیجی‌کالا 1 سال قبل

    این مدلی اوردن بسترو امیدوارم خوب باشه تازه بستم رسیده

    در مورد خرید این محصول مطمئن نیستم
  • زانفیکس لینکمن مدل LT1 طول 12 متر
    1 مفید بود 0 مفید نبود
    0 پیشنهاد می‌کنم
    0 پیشنهاد نمی‌کنم
    0 مطمئن نیستم
    خرید از دیجیکالا

    عکس ارسالی خانم منايي از تجربه خرید زانفیکس لینکمن مدل ZML2502

    خانم منايي 2 سال قبل

    با توجه به نظرات سایرین خریدم هنوز استفاده نکردم. عکس میگذارم.

    خرید این محصول را توصیه می‌کنم
  • زانفیکس لینکمن مدل ZML2502
    1 مفید بود 0 مفید نبود
    0 پیشنهاد می‌کنم
    0 پیشنهاد نمی‌کنم
    0 مطمئن نیستم
    خرید از دیجیکالا

    عکس ارسالی خانم منايي از تجربه خرید زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502

    خانم منايي 1 سال قبل

    با توجه به نظرات سایرین خریدم هنوز استفاده نکردم. عکس میگذارم.

    خرید این محصول را توصیه می‌کنم
  • زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502
    2 مفید بود 0 مفید نبود
    0 پیشنهاد می‌کنم
    0 پیشنهاد نمی‌کنم
    0 مطمئن نیستم
    خرید از دیجیکالا

    عکس ارسالی فاطمه مهری از تجربه خرید زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502

    عکس ارسالی فاطمه مهری از تجربه خرید زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502

    فاطمه مهری 1 سال قبل

    برای خیاطی خوبه با اتو به لبه کار میچسبه دیگه نیاز به لب دوزی نیست.

    خرید این محصول را توصیه می‌کنم
  • زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502
    زانفیکس لینکمن مدل ZSL2502
    7 مفید بود 0 مفید نبود
    0 پیشنهاد می‌کنم
    0 پیشنهاد نمی‌کنم
    0 مطمئن نیستم
    خرید از دیجیکالا

    عکس ارسالی کلثوم صیادی از تجربه خرید زانفیکس لینکمن مدل ZML2502

    کلثوم صیادی 2 سال قبل

    اینو استفاده نکردم هنو ولی عین اینو دارم استفاده میکنم عالیه

    خرید این محصول را توصیه می‌کنم
  • زانفیکس لینکمن مدل ZML2502
    3 مفید بود 0 مفید نبود
    0 پیشنهاد می‌کنم
    0 پیشنهاد نمی‌کنم
    0 مطمئن نیستم
    خرید از دیجیکالا