# تجربه های خرید نوار لقی گیر خیاطی

5 تجربه خرید 0 ویدئو ارسالی

عکس ارسالی رزیتا زارع از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

رزیتا زارع 2 سال قبل

امروزرسیدبه دستم جنسش خوب بود ممنون ازدیجی کالا وفروشنده محترم

خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی رزیتا زارع از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

  رزیتا زارع 2 سال قبل

  امروزرسیدبه دستم فکرکنم جنسش خوب باشه چون تاحالاازنوارلقیگیری استفاده نکرده بودم..خوبیش به این هست که باوجودکرونا دیگه نمیخوادبریم بیرون ازخونه..ممنون ازدیجی کالاوفروشنده محترم

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کلثوم صیادی از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

  کلثوم صیادی 2 سال قبل

  خوبه من مشکیشم گرفتم

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کلثوم صیادی از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

  کلثوم صیادی 2 سال قبل

  در کل خوبه من رنگ سفیدشم گرفتم

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

  کاربر دیجی‌کالا 2 سال قبل

  در پارچه هایی که ایستایی چندانی ندارن برای دور یقه و دور آستین میشه استفاده کرد و جاهایی که میخوای پارچه محکم تر بایسته و شل نیفته کاربرد داره

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  8 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا