# تجربه های خرید نوار لقی گیر خیاطی

5 تجربه خرید 0 ویدئو ارسالی

عکس ارسالی رزیتا زارع از تجربه خرید نوار لقی گیر کد 03 طول 15 متر

رزیتا زارع 2 سال قبل

امروزرسیدبه دستم جنسش خوب بود ممنون ازدیجی کالا وفروشنده محترم

خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • نوار لقی گیر کد 03 طول 15 متر
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی رزیتا زارع از تجربه خرید نوار لقی گیر کد 02 طول 15 متر

  رزیتا زارع 2 سال قبل

  امروزرسیدبه دستم فکرکنم جنسش خوب باشه چون تاحالاازنوارلقیگیری استفاده نکرده بودم..خوبیش به این هست که باوجودکرونا دیگه نمیخوادبریم بیرون ازخونه..ممنون ازدیجی کالاوفروشنده محترم

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • نوار لقی گیر کد 02 طول 15 متر
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کلثوم صیادی از تجربه خرید نوار لقی گیر کد 02 طول 15 متر

  کلثوم صیادی 2 سال قبل

  خوبه من مشکیشم گرفتم

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • نوار لقی گیر کد 02 طول 15 متر
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کلثوم صیادی از تجربه خرید نوار لقی گیر کد 03 طول 15 متر

  کلثوم صیادی 2 سال قبل

  در کل خوبه من رنگ سفیدشم گرفتم

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • نوار لقی گیر کد 03 طول 15 متر
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید نوار لقی گیر کد 02 طول 15 متر

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید نوار لقی گیر کد 02 طول 15 متر

  کاربر دیجی‌کالا 2 سال قبل

  در پارچه هایی که ایستایی چندانی ندارن برای دور یقه و دور آستین میشه استفاده کرد و جاهایی که میخوای پارچه محکم تر بایسته و شل نیفته کاربرد داره

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • نوار لقی گیر کد 02 طول 15 متر
  نوار لقی گیر کد 02 طول 15 متر
  8 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا