# تجربه های خرید ژانت

2 تجربه خرید 0 ویدئو ارسالی

عکس ارسالی فریبا صادقی از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

فریبا صادقی 1 سال قبل

هنوز تازه تحویل گرفتم و زیاد اطلاعات ندارم ولی ظاهرا خوبه

خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  2 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی هانی ماضی زاده از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

  هانی ماضی زاده 1 سال قبل

  کاربرد بسیار خوبی دارد و به شدت توصیه میکنم تهیه کنید متشکرم از دیجی کالا بابت محصول عالی

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  2 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا