# تجربه های خرید پولک

13 تجربه خرید 0 ویدئو ارسالی

عکس ارسالی فردوس حق صفت از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

فردوس حق صفت 1 سال قبل

بسیااار زیبا عالی

خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی فردوس حق صفت از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

  فردوس حق صفت 1 سال قبل

  بسیار زیبا و خوش رنگ مانند عکس گلبه ای و مات ...خلی زبباست..کاش رنگ های دیگر هم داشته باشید

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی سید حسین ذاکری تکیه از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

  سید حسین ذاکری تکیه 2 سال قبل

  خوبه ، راضیم ، ممنون

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی معصومه یزدان پناه از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

  معصومه یزدان پناه 1 سال قبل

  من برای کار هنری گرفتم خیلی خوب بود هم از نظر کیفیت هم از نظر رنگ عالی بود

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی فرزانه دلیخان از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

  فرزانه دلیخان 1 سال قبل

  پولکها بسیار زیبا و با نمک بودند و رنگهای بسیار زیبا و براقی هم داشتند.

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  2 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی ابراهیم علی محمدی از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

  ابراهیم علی محمدی 1 سال قبل

  خوبه مقدارش کمه

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی الهام پارسا از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

  الهام پارسا 1 سال قبل

  عالی بود پیشنهاد میکنم

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی الهام پارسا از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

  الهام پارسا 1 سال قبل

  خیلی عالی بود دوسش داشتم

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی علی آلبوغبیش از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

  عکس ارسالی علی آلبوغبیش از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

  علی آلبوغبیش 1 سال قبل

  عالی عالی خیلی خوبه عکشو میزارم تا خودتون ببینید

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

  کاربر دیجی‌کالا 2 سال قبل

  تعدادش زیاده قیمتشم مناسب بعضی از پولک ها هم زدگی دارن

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی فاطمه صادقی النجق از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

  فاطمه صادقی النجق 2 سال قبل

  خوبه و خوشم اومد

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی عاطفه زرکی از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

  عاطفه زرکی 2 سال قبل

  نسبت به عکسشون ریز تر هستند از نظر من. حالا عکسشم میزازم ببینید

  در مورد خرید این محصول مطمئن نیستم
 • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

  کاربر دیجی‌کالا 2 سال قبل

  اگر لاقل بزرگتر بود بهتر بود یکم تو ذوقم خورد اما بیخیال استفاده میکنم و پس نمیدم

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  3 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا