کیف رودوشی سیندخت مدل گندم کد 01

1 تجربه خرید 0 ویدئو ارسالی
0 پیشنهاد می‌کنم
0 پیشنهاد نمی‌کنم
0 مطمئن نیستم

عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید کیف دست دوز پارچه ای

عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید کیف دست دوز پارچه ای

عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید کیف دست دوز پارچه ای

عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید کیف دست دوز پارچه ای

عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید کیف دست دوز پارچه ای

کاربر دیجی‌کالا 8 ماه قبل

من رنگ سبزش گرفتم راضی ام (با فلش و بدون فلش عکس گذاشتم) ، امیدوارم طرحهای دیگه هم بزنند

خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • کیف دست دوز پارچه ای
  کیف دست دوز پارچه ای
  کیف دست دوز پارچه ای
  کیف دست دوز پارچه ای
  کیف دست دوز پارچه ای
  3 مفید بود 0 مفید نبود