پیچ ام دی اف مدل 4x25 بسته 1000 عددی

0 تجربه خرید 0 ویدئو ارسالی
0 پیشنهاد می‌کنم
0 پیشنهاد نمی‌کنم
0 مطمئن نیستم

عکس ارسالی ایمان زمانی از تجربه خرید پیچ ام دی اف مدل 4x25 بسته 1000 عددی

عکس ارسالی ایمان زمانی از تجربه خرید پیچ ام دی اف مدل 4x25 بسته 1000 عددی

ایمان زمانی 1 هفته قبل

بسیار تمیز و با کیفیت، بدون پلیسه هستند و دست را سیاه نمی کنند.

خرید این محصول را توصیه می‌کنم
  • پیچ ام دی اف مدل 4x25 بسته 1000 عددی
    پیچ ام دی اف مدل 4x25 بسته 1000 عددی
    1 مفید بود 0 مفید نبود