عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید تفنگ
عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید تفنگ
عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید تفنگ
عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید تفنگ
کاربر دیجی‌کالا 8 ماه قبل

خوب من میگم این محصول بخرین صداش خوب

خرید این محصول را توصیه می‌کنم
  • ⬤ صدای تیر بالا
  • ⬤ دستش شله
  تفنگ
  تفنگ
  تفنگ
  تفنگ
  3 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا