عکس ارسالی رقیه مکوندی از تجربه خرید تفنگ
عکس ارسالی رقیه مکوندی از تجربه خرید تفنگ
رقیه مکوندی 8 ماه قبل

عالی بود حتی یک زره هم شل نبود عاللللللی بود حتما بخرید

خرید این محصول را توصیه می‌کنم
  تفنگ
  تفنگ
  5 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا