عکس ارسالی رضا طحان لتیباری از تجربه خرید تفنگ
عکس ارسالی رضا طحان لتیباری از تجربه خرید تفنگ
عکس ارسالی رضا طحان لتیباری از تجربه خرید تفنگ
عکس ارسالی رضا طحان لتیباری از تجربه خرید تفنگ
رضا طحان لتیباری 8 ماه قبل

سلام من 2 ماهه این رو خریدم خوب برام کار می کنه ولی اولاش یکم سخت وسایلاش جا می رفت ولی بد نبود.

خرید این محصول را توصیه می‌کنم
  • ⬤ طراحی زیبا
  • ⬤ ترکاندن ترقه ها
  • ⬤ جنس بد
  تفنگ
  تفنگ
  تفنگ
  تفنگ
  9 مفید بود 1 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا