عکس ارسالی بهنام فردی از تجربه خرید قالپاق چرخ مدل DP-130 سایز 13 اینچ مناسب برای پراید بسته 4 عددی
عکس ارسالی بهنام فردی از تجربه خرید قالپاق چرخ مدل DP-130 سایز 13 اینچ مناسب برای پراید بسته 4 عددی
عکس ارسالی بهنام فردی از تجربه خرید قالپاق چرخ مدل DP-130 سایز 13 اینچ مناسب برای پراید بسته 4 عددی
بهنام فردی 5 روز قبل

از چهار عدد قالپاق دوعدد شکسته تحویل من داده شده

خرید این محصول را توصیه نمی کنم
  قالپاق چرخ مدل DP-130 سایز 13 اینچ مناسب برای پراید بسته 4 عددی
  قالپاق چرخ مدل DP-130 سایز 13 اینچ مناسب برای پراید بسته 4 عددی
  قالپاق چرخ مدل DP-130 سایز 13 اینچ مناسب برای پراید بسته 4 عددی
  0 مفید بود 1 مفید نبود