عکس ارسالی محمد حقیقی از تجربه خرید کتاب فلسفه و روانشناسی  برند بنیاد فرهنگ زندگی
عکس ارسالی محمد حقیقی از تجربه خرید کتاب فلسفه و روانشناسی  برند بنیاد فرهنگ زندگی
عکس ارسالی محمد حقیقی از تجربه خرید کتاب فلسفه و روانشناسی  برند بنیاد فرهنگ زندگی
محمد حقیقی 8 ماه قبل

کتاب خیلی خوبی هستش ، توصیه میکنم همه بخونن حتی کسایی که زیر ۳۰ سال هستند. تنها ایرادش حس میکنم ترجمه باشه که یک جاهایی مشکل داشت.

خرید این محصول را توصیه می‌کنم
  • ⬤ قیمت
  • ⬤ محتوا
  • ⬤ صفحه آرایی مناسب
  • ⬤ مطالب علمی و واقع نگرایانه
  • ⬤ کیفیت کاغذ و جلد
  • ⬤ ترجمه
  کتاب فلسفه و روانشناسی  برند بنیاد فرهنگ زندگی
  کتاب فلسفه و روانشناسی  برند بنیاد فرهنگ زندگی
  کتاب فلسفه و روانشناسی  برند بنیاد فرهنگ زندگی
  0 مفید بود 0 مفید نبود