عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید انبر  برند توسن
عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید انبر  برند توسن
کاربر دیجی‌کالا 8 ماه قبل

ما این نمونه انبر دست خوب را انتخاب کردیم ولی متأسفانه نمونه دیگری ارسال میکنند که ارزش ندارد مطالب را کرارا به اطلاع مسئولان دیجی کالا هم رساندیم ولی اقدام موثری انجام نمیدهند

خرید این محصول را توصیه نمی کنم
  انبر  برند توسن
  انبر  برند توسن
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا