قبل از خرید کالا، گوگل کن
بازگشت به تجربه های خرید دمبل

آنباکس و فیلم های بررسی دمبل

تماشا و بررسی جدیدترین فیلم های ارسالی خریداران

آنباکس دمبل مدل روکش دار وزن 3 کیلوگرمی بسته دو عددی توسط محمدرضا بهزادی در تاریخ ۰۷ آذر ۱۴۰۲

دمبل مدل روکش دار وزن 3 کیلوگرمی بسته دو عددی

محمدرضا بهزادی
دمبل مدل روکش دار وزن 3 کیلوگرمی بسته دو عددی
آنباکس دمبل مدل آرسی وزن 15 کیلوگرمی بسته 2 عددی توسط محمد زینالی در تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۲

دمبل مدل آرسی وزن 15 کیلوگرمی بسته 2 عددی

محمد زینالی
دمبل مدل آرسی وزن 15 کیلوگرمی بسته 2 عددی
آنباکس دمبل رادیس فیت مدل 15.5 وزن 15 کیلوگرم بسته دو عددی توسط مهدی تقی پور در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۲

دمبل رادیس فیت مدل 15.5 وزن 15 کیلوگرم بسته دو عددی

مهدی تقی پور
دمبل رادیس فیت مدل 15.5 وزن 15 کیلوگرم بسته دو عددی
آنباکس دمبل رادیس فیت مدل RF6mix1 وزن 6 کیلوگرم بسته 2 عددی توسط سیده ساناز صدف نژاد در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۲

دمبل رادیس فیت مدل RF6mix1 وزن 6 کیلوگرم بسته 2 عددی

سیده ساناز صدف نژاد
دمبل رادیس فیت مدل RF6mix1 وزن 6 کیلوگرم بسته 2 عددی
آنباکس دمبل بدنسازی شش ضلعی 15 کیلوگرمی - دو عددی توسط میلاد احمدعموئی در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۲

دمبل بدنسازی شش ضلعی 15 کیلوگرمی - دو عددی

میلاد احمدعموئی
دمبل بدنسازی شش ضلعی 15 کیلوگرمی - دو عددی
آنباکس دمبل رکورد کد 2 وزن 2 کیلوگرم بسته 2 عددی توسط مریم چکی در تاریخ ۰۸ مرداد ۱۴۰۲

دمبل رکورد کد 2 وزن 2 کیلوگرم بسته 2 عددی

مریم چکی
دمبل رکورد کد 2 وزن 2 کیلوگرم بسته 2 عددی
آنباکس دمبل مدل A4 وزن 10 کیلوگرم بسته دو عددی توسط میلاد میرزاپور کلده در تاریخ ۰۱ تیر ۱۴۰۲

دمبل مدل A4 وزن 10 کیلوگرم بسته دو عددی

میلاد میرزاپور کلده
دمبل مدل A4 وزن 10 کیلوگرم بسته دو عددی
آنباکس دمبل مدل D011 وزن 1 کیلوگرم بسته 2 عددی در تاریخ ۰۱ خرداد ۱۴۰۲

دمبل مدل D011 وزن 1 کیلوگرم بسته 2 عددی

کاربر نامشخص
دمبل مدل D011 وزن 1 کیلوگرم بسته 2 عددی
آنباکس دمبل ایروبیک روکش دار 3 کیلوگرمی بسته دو عددی توسط سیده کوثر رمضانی هزارجریبی در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۱

دمبل ایروبیک روکش دار 3 کیلوگرمی بسته دو عددی

سیده کوثر رمضانی هزارجریبی
دمبل ایروبیک روکش دار 3 کیلوگرمی بسته دو عددی
آنباکس دمبل وزنه پویا مدل روکش دار وزن 0.5 کیلوگرم بسته 2 عددی توسط الیکا افخمی در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۱

دمبل وزنه پویا مدل روکش دار وزن 0.5 کیلوگرم بسته 2 عددی

الیکا افخمی
دمبل وزنه پویا مدل روکش دار وزن 0.5 کیلوگرم بسته 2 عددی
آنباکس دمبل مدل Uu7 وزن نیم کیلوگرم بسته 2 عددی در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱

دمبل مدل Uu7 وزن نیم کیلوگرم بسته 2 عددی

کاربر نامشخص
دمبل مدل Uu7 وزن نیم کیلوگرم بسته 2 عددی
آنباکس دمبل رکورد مدل V-H وزن 1 کیلو گرمی بسته 2 عددی توسط پروانه جهانبازی در تاریخ ۰۷ شهریور ۱۴۰۱

دمبل رکورد مدل V-H وزن 1 کیلو گرمی بسته 2 عددی

پروانه جهانبازی
دمبل رکورد مدل V-H وزن 1 کیلو گرمی بسته 2 عددی
آنباکس دمبل کد A8 وزن 10 کیلوگرمی بسته 2 عددی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۰

دمبل کد A8 وزن 10 کیلوگرمی بسته 2 عددی

کاربر نامشخص
دمبل کد A8 وزن 10 کیلوگرمی بسته 2 عددی
آنباکس دمبل ایروبیک وزن 3 کیلوگرم مدل 01 بسته 2 عددی توسط فاطمه سیلاوی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۰

دمبل ایروبیک وزن 3 کیلوگرم مدل 01 بسته 2 عددی

فاطمه سیلاوی
دمبل ایروبیک وزن 3 کیلوگرم مدل 01 بسته 2 عددی
آنباکس دمبل شش ضلعی 1 کیلوگرمی رکورد کد 2 بسته 2 عددی توسط آسمان جاویدان در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰

دمبل شش ضلعی 1 کیلوگرمی رکورد کد 2 بسته 2 عددی

آسمان جاویدان
دمبل شش ضلعی 1 کیلوگرمی رکورد کد 2 بسته 2 عددی
آنباکس دمبل 1 کیلوگرمی مدل رکورد کد 2 بسته 2 عددی در تاریخ ۰۸ دی ۱۴۰۰

دمبل 1 کیلوگرمی مدل رکورد کد 2 بسته 2 عددی

کاربر نامشخص
دمبل 1 کیلوگرمی مدل رکورد کد 2 بسته 2 عددی
آنباکس دمبل رکورد مدل N2 وزن 10 کیلوگرم بسته 2 عددی در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰

دمبل رکورد مدل N2 وزن 10 کیلوگرم بسته 2 عددی

کاربر نامشخص
دمبل رکورد مدل N2 وزن 10 کیلوگرم بسته 2 عددی
آنباکس دمبل وزنه پویا مدل روکش دار وزن 1.5 کیلوگرم بسته 2 عددی در تاریخ ۱۲ مهر ۱۴۰۰

دمبل وزنه پویا مدل روکش دار وزن 1.5 کیلوگرم بسته 2 عددی

کاربر نامشخص
دمبل وزنه پویا مدل روکش دار وزن 1.5 کیلوگرم بسته 2 عددی
آنباکس دمبل وزنه پویا مدل روکش دار وزن 750گرم بسته 2عددی در تاریخ ۱۲ مهر ۱۴۰۰

دمبل وزنه پویا مدل روکش دار وزن 750گرم بسته 2عددی

کاربر نامشخص
دمبل وزنه پویا مدل روکش دار وزن 750گرم بسته 2عددی
آنباکس دمبل ایروبیک روکش دار 1 کیلوگرمی بسته دو عددی توسط ابراهیم ابوالحسنی در تاریخ ۰۸ مهر ۱۴۰۰

دمبل ایروبیک روکش دار 1 کیلوگرمی بسته دو عددی

ابراهیم ابوالحسنی
دمبل ایروبیک روکش دار 1 کیلوگرمی بسته دو عددی
آنباکس دمبل ایروبیک 1.5 کیلوگرمی بسته دو عددی توسط محسن عزیزیان رشیدآبادی در تاریخ ۰۳ مهر ۱۴۰۰

دمبل ایروبیک 1.5 کیلوگرمی بسته دو عددی

محسن عزیزیان رشیدآبادی
دمبل ایروبیک 1.5 کیلوگرمی بسته دو عددی
آنباکس دمبل ایروبیک روکش دار 0.5 کیلوگرمی بسته دو عددی توسط نیکی قربانی در تاریخ ۰۵ تیر ۱۴۰۰

دمبل ایروبیک روکش دار 0.5 کیلوگرمی بسته دو عددی

نیکی قربانی
دمبل ایروبیک روکش دار 0.5 کیلوگرمی بسته دو عددی
آنباکس دمبل رکورد مدل V-H وزن 1 کیلو گرمی بسته 2 عددی توسط مهدی سیفی در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۰

دمبل رکورد مدل V-H وزن 1 کیلو گرمی بسته 2 عددی

مهدی سیفی
دمبل رکورد مدل V-H وزن 1 کیلو گرمی بسته 2 عددی
آنباکس دمبل ایروبیک روکش دار 2 کیلوگرمی مدل 02 بسته دو عددی در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۹

دمبل ایروبیک روکش دار 2 کیلوگرمی مدل 02 بسته دو عددی

کاربر نامشخص
دمبل ایروبیک روکش دار 2 کیلوگرمی مدل 02 بسته دو عددی
آنباکس دمبل بدنسازی مدل شش ضلعی وزن 10 کیلوگرمی بسته دو عددی توسط مصطفی رجبی در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹

دمبل بدنسازی مدل شش ضلعی وزن 10 کیلوگرمی بسته دو عددی

مصطفی رجبی
دمبل بدنسازی مدل شش ضلعی وزن 10 کیلوگرمی بسته دو عددی
آنباکس دمبل ایروبیک روکش دار 5 کیلوگرمی بسته دو عددی توسط Hamid Karami در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۹

دمبل ایروبیک روکش دار 5 کیلوگرمی بسته دو عددی

Hamid Karami
دمبل ایروبیک روکش دار 5 کیلوگرمی بسته دو عددی
آنباکس دمبل رکورد مدل N2 وزن 10 کیلوگرم بسته 2 عددی در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۹

دمبل رکورد مدل N2 وزن 10 کیلوگرم بسته 2 عددی

کاربر نامشخص
دمبل رکورد مدل N2 وزن 10 کیلوگرم بسته 2 عددی
آنباکس دمبل رکورد مدل N2 وزن 10 کیلوگرم بسته 2 عددی توسط روزبه اسکی شهری در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

دمبل رکورد مدل N2 وزن 10 کیلوگرم بسته 2 عددی

روزبه اسکی شهری
دمبل رکورد مدل N2 وزن 10 کیلوگرم بسته 2 عددی