کتاب راه درست اثر جیمز هالیس انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی

1 تجربه خرید 0 ویدئو ارسالی
0 پیشنهاد می‌کنم
0 پیشنهاد نمی‌کنم
0 مطمئن نیستم

عکس ارسالی محمد حقیقی از تجربه خرید کتاب فلسفه و روانشناسی برند بنیاد فرهنگ زندگی

عکس ارسالی محمد حقیقی از تجربه خرید کتاب فلسفه و روانشناسی برند بنیاد فرهنگ زندگی

عکس ارسالی محمد حقیقی از تجربه خرید کتاب فلسفه و روانشناسی برند بنیاد فرهنگ زندگی

محمد حقیقی 8 ماه قبل

کتاب خیلی خوبی هستش ، توصیه میکنم همه بخونن حتی کسایی که زیر ۳۰ سال هستند. تنها ایرادش حس میکنم ترجمه باشه که یک جاهایی مشکل داشت.

خرید این محصول را توصیه می‌کنم
  • کتاب فلسفه و روانشناسی   برند بنیاد فرهنگ زندگی
    کتاب فلسفه و روانشناسی   برند بنیاد فرهنگ زندگی
    کتاب فلسفه و روانشناسی   برند بنیاد فرهنگ زندگی
    0 مفید بود 0 مفید نبود