قالپاق چرخ مدل DP-130 سایز 13 اینچ مناسب برای پراید بسته 4 عددی

1 تجربه خرید 0 ویدئو ارسالی
0 پیشنهاد می‌کنم
0 پیشنهاد نمی‌کنم
0 مطمئن نیستم

عکس ارسالی بهنام فردی از تجربه خرید قالپاق چرخ مدل DP-130 سایز 13 اینچ مناسب برای پراید بسته 4 عددی

عکس ارسالی بهنام فردی از تجربه خرید قالپاق چرخ مدل DP-130 سایز 13 اینچ مناسب برای پراید بسته 4 عددی

عکس ارسالی بهنام فردی از تجربه خرید قالپاق چرخ مدل DP-130 سایز 13 اینچ مناسب برای پراید بسته 4 عددی

بهنام فردی 1 هفته قبل

از چهار عدد قالپاق دوعدد شکسته تحویل من داده شده

خرید این محصول را توصیه نمی کنم
  • قالپاق چرخ مدل DP-130 سایز 13 اینچ مناسب برای پراید بسته 4 عددی
    قالپاق چرخ مدل DP-130 سایز 13 اینچ مناسب برای پراید بسته 4 عددی
    قالپاق چرخ مدل DP-130 سایز 13 اینچ مناسب برای پراید بسته 4 عددی
    0 مفید بود 1 مفید نبود