عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید تفنگ
کاربر دیجی‌کالا 8 ماه قبل

خیلی خوبه سرگرم کننده است خشاب و قنداق هم در می آید

خرید این محصول را توصیه می‌کنم
  تفنگ
  11 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا