عکس ارسالی مژگان پناهی قلعه گلینه از تجربه خرید تفنگ
عکس ارسالی مژگان پناهی قلعه گلینه از تجربه خرید تفنگ
عکس ارسالی مژگان پناهی قلعه گلینه از تجربه خرید تفنگ
مژگان پناهی قلعه گلینه 8 ماه قبل

هم اندازه ش خوبه هم محکمه نمیدونم چطور بعضیا میگن زود میشکنه من دو ماهه دستمه هنوز سالم سالمه نسبت به قیمتش عالیه

خرید این محصول را توصیه می‌کنم
  تفنگ
  تفنگ
  تفنگ
  6 مفید بود 1 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا