# تجربه های خرید کتاب نبرد هنرمند

1 تجربه خرید 0 ویدئو ارسالی

عکس ارسالی maede lotfi از تجربه خرید برند نشر پیکان

maede lotfi 4 ماه قبل

محتوا عالی چاپ و برگه عالی ترجمه هم عالی برای کسایی ک اهمال کارن و تنبلی میکنن پیشنهاد میشه.

خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 •  برند نشر پیکان
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا