# تجربه های خرید کتاب وابی سابی

1 تجربه خرید 0 ویدئو ارسالی

عکس ارسالی ارزو حاجی علی از تجربه خرید کتاب هنر و سرگرمی انتشارات کتاب فکر نو

عکس ارسالی ارزو حاجی علی از تجربه خرید کتاب هنر و سرگرمی انتشارات کتاب فکر نو

ارزو حاجی علی 1 سال قبل

من واقا این کتاب رو دوست دارم چون هم نکات خوبی در اون ثبت شده و هم سالم به دست من رسید من از دیجی کالا عزیز ممنونم

خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • کتاب هنر و سرگرمی  انتشارات کتاب فکر نو
  کتاب هنر و سرگرمی  انتشارات کتاب فکر نو
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا