# تجربه های خرید کتاب فلوت

1 تجربه خرید 0 ویدئو ارسالی

عکس ارسالی Homa Radfar از تجربه خرید انتشارات آوند دانش

عکس ارسالی Homa Radfar از تجربه خرید انتشارات آوند دانش

Homa Radfar 8 ماه قبل

با توجه به نگاه کلی کتاب خوبی هست. امیدوارم به دردم بخوره

خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 •  انتشارات آوند دانش
   انتشارات آوند دانش
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا