# تجربه های خرید هدفون پلی استیشن

3 تجربه خرید 0 ویدئو ارسالی

عکس ارسالی محمد صادق جوادی از تجربه خرید هدفون پلی استیشن 4 کد 4001

محمد صادق جوادی 1 سال قبل

این اولین خرید من بود هیچی نمیگم فقط میگم عالیه

خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • هدفون پلی استیشن 4 کد 4001
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی محمد صل علی از تجربه خرید هدفون پلی استیشن 4 کد 4001

  عکس ارسالی محمد صل علی از تجربه خرید هدفون پلی استیشن 4 کد 4001

  عکس ارسالی محمد صل علی از تجربه خرید هدفون پلی استیشن 4 کد 4001

  محمد صل علی 1 سال قبل

  ببینید من برای کلاس آنلاین سفارش دادم ولی وقتی دیدم در جعبه باز بود جعبه پاره اگر پول دارید بردید یک چیز خوب بگیرید

  خرید این محصول را توصیه نمی کنم
 • هدفون پلی استیشن 4 کد 4001
  هدفون پلی استیشن 4 کد 4001
  هدفون پلی استیشن 4 کد 4001
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی مهران حاجی چرچیان از تجربه خرید برند دابی

  مهران حاجی چرچیان 2 سال قبل

  چند روز پیش سفارش دادم امروز رسید کیفیتش بی نظیره. تا ببینم بعدا چی میشه .

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 •  برند دابی
  5 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا