• 5 / 1

    کارت تبدیل M2 ؛ توی پلاستیک معمولی ارسال شد قطعه الکترونیکی و خیلی شکستنی بود زحمت نکشیدن توی حباب دار ارسال کنن که آسیب نبینه. با این قیمت 145 خریداری کردم و بدلیل بسته بندی خیلی بد مرجوع شد

    کاربر نامشخص · 2 سال قبل