کابل دیتا SATA

تجربه‌های خرید

جدیدترین‌ها

خوب با کیفیت کار راه انداز بود ؛ خوب و با کیفیت و کار راه انداز در اندازه مناسب پیشنهادمیدم

  • سید احسان صالحی · 23 فروردین 1401 · 1 سال قبل
    محسن سلحشور چوکامی · 13 اسفند 1400 · 1 سال قبل

    خوب و قابل قوبل ؛ طولش 1 متر نبود و 80 سانتیمتر بود ولی بد نبود، کار رو راه انداخت.

  • مهدی رادمرد · 11 اسفند 1400 · 1 سال قبل

    ارسال اشتباه کالا ؛ سفارش را اشتباهی ارسال کرده اند. من کالا دیگری از دیجی کالا سفارش داده ام.

  • علیرضا حمیدی فائق · 05 مهر 1399 · 3 سال قبل