# تجربه های خرید قاب Element14

1 تجربه خرید 0 ویدئو ارسالی

عکس ارسالی ابوالفضل نادری از تجربه خرید قاب Element14 مدل GPIO مناسب برای رسپبری پای 3

عکس ارسالی ابوالفضل نادری از تجربه خرید قاب Element14 مدل GPIO مناسب برای رسپبری پای 3

عکس ارسالی ابوالفضل نادری از تجربه خرید قاب Element14 مدل GPIO مناسب برای رسپبری پای 3

عکس ارسالی ابوالفضل نادری از تجربه خرید قاب Element14 مدل GPIO مناسب برای رسپبری پای 3

عکس ارسالی ابوالفضل نادری از تجربه خرید قاب Element14 مدل GPIO مناسب برای رسپبری پای 3

ابوالفضل نادری 2 سال قبل

من برای رزبری پای ۴ استفاده کردم مشکلی نداشت.خود قاب که قشنگه و محیط خوبی هم داره که به نظر میاد برای نصب خنک کننده تو آینده مشکل ایجاد نکنه.

خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • قاب Element14 مدل GPIO مناسب برای رسپبری پای 3
  قاب Element14 مدل GPIO مناسب برای رسپبری پای 3
  قاب Element14 مدل GPIO مناسب برای رسپبری پای 3
  قاب Element14 مدل GPIO مناسب برای رسپبری پای 3
  قاب Element14 مدل GPIO مناسب برای رسپبری پای 3
  2 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا