# تجربه های خرید دروازه بازی فوتبال

17 تجربه خرید 0 ویدئو ارسالی

عکس ارسالی حبیب قربانی از تجربه خرید دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی

حبیب قربانی 1 سال قبل

چیز خوب و قیمت متناسبی داره

خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی امیرعلی قاسمی از تجربه خرید دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی

  عکس ارسالی امیرعلی قاسمی از تجربه خرید دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی

  امیرعلی قاسمی 1 سال قبل

  دروازه عالی هست خوشم اومد ممنون از دیجیکالا

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی
  دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی ارمان صادقی نژاد از تجربه خرید دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی

  عکس ارسالی ارمان صادقی نژاد از تجربه خرید دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی

  ارمان صادقی نژاد 1 سال قبل

  در کل بد نبود

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی
  دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی سپیده ابراهیمی خضری از تجربه خرید دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی

  سپیده ابراهیمی خضری 1 سال قبل

  بچه ها کلی کیف کردن، با ارسال فوری هم اومد، عالی

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی

  کاربر دیجی‌کالا 1 سال قبل

  عالی بود حتما بخرید

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی
  2 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی پروانه شریفی از تجربه خرید دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی

  پروانه شریفی 1 سال قبل

  خوبه ولی بد تور وصل می شود

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی امیرعلی معینی از تجربه خرید دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی

  امیرعلی معینی 1 سال قبل

  عالی من پیشنهاد می کنم بخرید

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی شادی نعیمی از تجربه خرید دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set

  شادی نعیمی 2 سال قبل

  خیلی کوچیکه، کسی تو دروازه بایسته نمیشه گل زد، جنسش پباستیکه سخته، تورش کوتاه بود با روبان وصلش کردم، اما بردم پارک همه بجه ها ذوق زده شدن 50 ارتفاعشه 65 عرض ش

  در مورد خرید این محصول مطمئن نیستم
 • دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set
  2 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی امیر مهدی صارمی نژاد از تجربه خرید دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی

  امیر مهدی صارمی نژاد 1 سال قبل

  خیلی خوب فقط تورش کوچیکه

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی
  4 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی محمدحسین مجیری از تجربه خرید دروازه بازی فوتبال و بسکتبال مدل نشاط

  محمدحسین مجیری 8 ماه قبل

  این کالا اشتباه ارسال شده و اصلا پایه بستکبال ندارد

  در مورد خرید این محصول مطمئن نیستم
 • دروازه بازی فوتبال و بسکتبال مدل نشاط
  2 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی سپیده شهبازی از تجربه خرید دروازه بازی فوتبال فایو استار مدل A2701 بسته 2 عددی

  عکس ارسالی سپیده شهبازی از تجربه خرید دروازه بازی فوتبال فایو استار مدل A2701 بسته 2 عددی

  سپیده شهبازی 8 ماه قبل

  برای بچه های چهارتاشش ساله خوبه شاید برای بچه های بزرگتر کوچیک باشه نمیدونم کلا خیلی باحاله پسرم خیلی دوستش داره کلی ذوق داره ممنون از دیوار

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • دروازه بازی فوتبال فایو استار مدل A2701 بسته 2 عددی
  دروازه بازی فوتبال فایو استار مدل A2701 بسته 2 عددی
  3 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set

  کاربر دیجی‌کالا 2 سال قبل

  توری کوچیکه و مجبور شدم با کاموا بهش توری اضافه کنم اون کاموا سفیده را خودم اضافه کردم

  در مورد خرید این محصول مطمئن نیستم
 • دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set
  6 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی محسن غلامی از تجربه خرید دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی

  عکس ارسالی محسن غلامی از تجربه خرید دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی

  عکس ارسالی محسن غلامی از تجربه خرید دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی

  عکس ارسالی محسن غلامی از تجربه خرید دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی

  محسن غلامی 1 سال قبل

  خیلی خوبه تنها عیبی که داره تورش خیلی نسبت به دروازش کوچک بود طوری که به زور تورش دور دروازه قرار گرفت و هنوز هم با تورش مشکل دارم در کل خوب بود

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی
  دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی
  دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی
  دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی
  7 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی محمد عبدالحسین پور از تجربه خرید دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی

  عکس ارسالی محمد عبدالحسین پور از تجربه خرید دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی

  عکس ارسالی محمد عبدالحسین پور از تجربه خرید دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی

  محمد عبدالحسین پور 1 سال قبل

  دروازه خوبیه لوله ها و اتصال هاش استحکام مناسبی دارن فقط تورش یه مقدار کوچیکه و باید با زور به دروازه ها وصل کرد

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی
  دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی
  دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی
  13 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی وحید کنگانی از تجربه خرید دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی

  عکس ارسالی وحید کنگانی از تجربه خرید دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی

  وحید کنگانی 1 سال قبل

  مطابق عکس ، اندازه مناسب ،بسته بندی خوب ، عالی بود، بعضیا گفته بودن خوب نیست ، اما باید در نظر گرفت چقدر هزینه میکنیم ، با این قیمت این دروازه ها عالی بود ،پلاستیک مقاوم ی توپ کوچیکم داشت ،پسرم حسابی لذت برد .عکس میزارم، اما عکسایی ک فرستادم کات شدن کامل نیستن، ،دروازه ها از نزدیک بزرگ ترن.

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی
  دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set بسته 2 عددی
  13 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی احسان لیلوی شوشتری از تجربه خرید دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set

  احسان لیلوی شوشتری 2 سال قبل

  سلام برای سرگرمی در خانه هیجان بخشیدن به اوقات فراغت مناسب است

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set
  5 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی حمید رضا خیاط از تجربه خرید دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set

  حمید رضا خیاط 2 سال قبل

  واقعا عالی بود امروز به دستم رسید و عاللللللیییی

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • دروازه بازی فوتبال مدل SOCCER Goal Set
  11 مفید بود 3 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا