# تجربه های خرید ساعت طرح بن تن

2 تجربه خرید 1 ویدئو ارسالی
00:17

ویدئو ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید آشنایی با فنون

عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید آشنایی با فنون

کاربر دیجی‌کالا 2 سال قبل

ساعت خوبیه برای کودکان

خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • آشنایی با فنون
  2 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی زهره حاجیان از تجربه خرید آشنایی با فنون

  زهره حاجیان 2 سال قبل

  من تا این ساعت را دیدم خریدم و الان کیفیت بسیار خوبی را میبینم

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • آشنایی با فنون
  4 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا