# تجربه های خرید ساعت طرح بن تن

2 تجربه خرید 1 ویدئو ارسالی
00:17

ویدئو ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید ساعت طرح بن تن آلین فورس کد 328472

عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید ساعت طرح بن تن آلین فورس کد 328472

کاربر دیجی‌کالا 2 سال قبل

ساعت خوبیه برای کودکان

خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • ساعت طرح بن تن آلین فورس کد 328472
  2 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی زهره حاجیان از تجربه خرید ساعت طرح بن تن آلین فورس کد 328472

  زهره حاجیان 2 سال قبل

  من تا این ساعت را دیدم خریدم و الان کیفیت بسیار خوبی را میبینم

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • ساعت طرح بن تن آلین فورس کد 328472
  4 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا