# تجربه های خرید میز بیلیارد

3 تجربه خرید 0 ویدئو ارسالی

عکس ارسالی ایدا ناظمیان از تجربه خرید آشنایی با فنون

ایدا ناظمیان 2 سال قبل

به نظر من نخرین نه قشنگه نه بچه میتونه باش بازی کته انگار مقواس عکس گولتون میزنه

خرید این محصول را توصیه نمی کنم
 • آشنایی با فنون
  5 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید آشنایی با فنون

  کاربر دیجی‌کالا 2 سال قبل

  این چیه یه پلاستیک اندازه کف دست آوردن

  خرید این محصول را توصیه نمی کنم
 • آشنایی با فنون
  109 مفید بود 1 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی امیرفرهنگ کاشف از تجربه خرید آشنایی با فنون

  امیرفرهنگ کاشف 2 سال قبل

  سایز اعلام شده در مشخصات اشتباه است و طول آن تنها 32 سانت است، زمین هم بسیار بی کیفیت که هیچ توپی ثابت نمی ماند، غیر قابل استفاده

  خرید این محصول را توصیه نمی کنم
 • آشنایی با فنون
  25 مفید بود 1 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا