# تجربه های خرید خانه عروسک

7 تجربه خرید 2 ویدئو ارسالی

عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید آشنایی با فنون

کاربر دیجی‌کالا 2 سال قبل

خوب بود دخترم خیلی خوشش اومد.د

خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • آشنایی با فنون
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید آشنایی با فنون

  کاربر دیجی‌کالا 2 سال قبل

  همه چیش چفت و درست و خوب بود عالی بود من عروسکال لپ لپ را هم گذاشتم داخلش عالی بود

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • آشنایی با فنون
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا
  00:28

  ویدئو ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید آشنایی با فنون

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید آشنایی با فنون

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید آشنایی با فنون

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید آشنایی با فنون

  کاربر دیجی‌کالا 2 سال قبل

  خیلی خوب بود اندازه و وسایلاشم درست بود اینکه سه طبقه هست هم خیلی خوبه ارتفاعش یکم از خط کش 20 سانتی بلند تر بود که خوبه قیمتشم خوبه فقط خانه بصورت چند تکه می رسد که خودتون باید با پیچ سر هم کنید و یکم زمان بره الیته دفترچه راهنما داره که ببینید چجوری درست کنید

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • آشنایی با فنون
  آشنایی با فنون
  آشنایی با فنون
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی ملیسا کریمی از تجربه خرید آشنایی با فنون

  عکس ارسالی ملیسا کریمی از تجربه خرید آشنایی با فنون

  ملیسا کریمی 2 سال قبل

  امروز به دستم رسید بسیار زیبا دقیقا مثل عکسشه همه وسایلش کامل بود پسرم خیلی خوشش اومد ممنون دیجی جون

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • آشنایی با فنون
  آشنایی با فنون
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی فاطمه الله وردی از تجربه خرید آشنایی با فنون

  عکس ارسالی فاطمه الله وردی از تجربه خرید آشنایی با فنون

  عکس ارسالی فاطمه الله وردی از تجربه خرید آشنایی با فنون

  عکس ارسالی فاطمه الله وردی از تجربه خرید آشنایی با فنون

  عکس ارسالی فاطمه الله وردی از تجربه خرید آشنایی با فنون

  فاطمه الله وردی 2 سال قبل

  عالیه رنگش هم خیلی خوب بود وسایلش هم خیلی قشنگه

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • آشنایی با فنون
  آشنایی با فنون
  آشنایی با فنون
  آشنایی با فنون
  آشنایی با فنون
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا
  00:45

  ویدئو ارسالی ابراهیم ستایش از تجربه خرید آشنایی با فنون

  عکس ارسالی ابراهیم ستایش از تجربه خرید آشنایی با فنون

  عکس ارسالی ابراهیم ستایش از تجربه خرید آشنایی با فنون

  عکس ارسالی ابراهیم ستایش از تجربه خرید آشنایی با فنون

  ابراهیم ستایش 2 سال قبل

  من که واقعا ذوق زده شدم از دیدنش و از نزدیک خیلی خیلی زیباست مخصوصا اینکه چراغ هاشم روشن باشه.. من از خریدم راضی ام و به شما پیشنهاد میکنم ممنون از مانی مانا و دیجی کالا

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • آشنایی با فنون
  آشنایی با فنون
  آشنایی با فنون
  14 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی ستایش سعیدی از تجربه خرید آشنایی با فنون

  عکس ارسالی ستایش سعیدی از تجربه خرید آشنایی با فنون

  عکس ارسالی ستایش سعیدی از تجربه خرید آشنایی با فنون

  ستایش سعیدی 2 سال قبل

  این محصول عالیه من به شما پیشنهاد می کنم حتما حتما بخرید و از آن لذت ببرید

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • آشنایی با فنون
  آشنایی با فنون
  آشنایی با فنون
  7 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا