# تجربه های خرید خانه عروسک

7 تجربه خرید 2 ویدئو ارسالی

عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید خانه عروسک اینکادو مدل Bahar House 101

کاربر دیجی‌کالا 1 سال قبل

خوب بود دخترم خیلی خوشش اومد.د

خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • خانه عروسک اینکادو مدل Bahar House 101
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید خانه عروسک اینکادو مدل Bahar House 101

  کاربر دیجی‌کالا 1 سال قبل

  همه چیش چفت و درست و خوب بود عالی بود من عروسکال لپ لپ را هم گذاشتم داخلش عالی بود

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • خانه عروسک اینکادو مدل Bahar House 101
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا
  00:28

  ویدئو ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید خانه عروسک اینکادو مدل Bahar House 101

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید خانه عروسک اینکادو مدل Bahar House 101

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید خانه عروسک اینکادو مدل Bahar House 101

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید خانه عروسک اینکادو مدل Bahar House 101

  کاربر دیجی‌کالا 1 سال قبل

  خیلی خوب بود اندازه و وسایلاشم درست بود اینکه سه طبقه هست هم خیلی خوبه ارتفاعش یکم از خط کش 20 سانتی بلند تر بود که خوبه قیمتشم خوبه فقط خانه بصورت چند تکه می رسد که خودتون باید با پیچ سر هم کنید و یکم زمان بره الیته دفترچه راهنما داره که ببینید چجوری درست کنید

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • خانه عروسک اینکادو مدل Bahar House 101
  خانه عروسک اینکادو مدل Bahar House 101
  خانه عروسک اینکادو مدل Bahar House 101
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی ملیسا کریمی از تجربه خرید خانه عروسک اینکادو مدل Bahar House 101

  عکس ارسالی ملیسا کریمی از تجربه خرید خانه عروسک اینکادو مدل Bahar House 101

  ملیسا کریمی 1 سال قبل

  امروز به دستم رسید بسیار زیبا دقیقا مثل عکسشه همه وسایلش کامل بود پسرم خیلی خوشش اومد ممنون دیجی جون

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • خانه عروسک اینکادو مدل Bahar House 101
  خانه عروسک اینکادو مدل Bahar House 101
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی فاطمه الله وردی از تجربه خرید خانه عروسک اینکادو مدل Bahar House 101

  عکس ارسالی فاطمه الله وردی از تجربه خرید خانه عروسک اینکادو مدل Bahar House 101

  عکس ارسالی فاطمه الله وردی از تجربه خرید خانه عروسک اینکادو مدل Bahar House 101

  عکس ارسالی فاطمه الله وردی از تجربه خرید خانه عروسک اینکادو مدل Bahar House 101

  عکس ارسالی فاطمه الله وردی از تجربه خرید خانه عروسک اینکادو مدل Bahar House 101

  فاطمه الله وردی 1 سال قبل

  عالیه رنگش هم خیلی خوب بود وسایلش هم خیلی قشنگه

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • خانه عروسک اینکادو مدل Bahar House 101
  خانه عروسک اینکادو مدل Bahar House 101
  خانه عروسک اینکادو مدل Bahar House 101
  خانه عروسک اینکادو مدل Bahar House 101
  خانه عروسک اینکادو مدل Bahar House 101
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا
  00:45

  ویدئو ارسالی ابراهیم ستایش از تجربه خرید خانه عروسک مدل dream house کد 104

  عکس ارسالی ابراهیم ستایش از تجربه خرید خانه عروسک مدل dream house کد 104

  عکس ارسالی ابراهیم ستایش از تجربه خرید خانه عروسک مدل dream house کد 104

  عکس ارسالی ابراهیم ستایش از تجربه خرید خانه عروسک مدل dream house کد 104

  ابراهیم ستایش 12 ماه قبل

  من که واقعا ذوق زده شدم از دیدنش و از نزدیک خیلی خیلی زیباست مخصوصا اینکه چراغ هاشم روشن باشه.. من از خریدم راضی ام و به شما پیشنهاد میکنم ممنون از مانی مانا و دیجی کالا

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • خانه عروسک مدل dream house کد 104
  خانه عروسک مدل dream house کد 104
  خانه عروسک مدل dream house کد 104
  6 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی ستایش سعیدی از تجربه خرید خانه عروسک اینکادو مدل Bahar House 101

  عکس ارسالی ستایش سعیدی از تجربه خرید خانه عروسک اینکادو مدل Bahar House 101

  عکس ارسالی ستایش سعیدی از تجربه خرید خانه عروسک اینکادو مدل Bahar House 101

  ستایش سعیدی 1 سال قبل

  این محصول عالیه من به شما پیشنهاد می کنم حتما حتما بخرید و از آن لذت ببرید

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • خانه عروسک اینکادو مدل Bahar House 101
  خانه عروسک اینکادو مدل Bahar House 101
  خانه عروسک اینکادو مدل Bahar House 101
  7 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا