# تجربه های خرید غذای گربه عقیم شده

1 تجربه خرید 0 ویدئو ارسالی

عکس ارسالی دلارام علینژاد از تجربه خرید غذای گربه عقیم شده فلیسیا مدل strilized_2 وزن ۲ کیلوگرم

عکس ارسالی دلارام علینژاد از تجربه خرید غذای گربه عقیم شده فلیسیا مدل strilized_2 وزن ۲ کیلوگرم

عکس ارسالی دلارام علینژاد از تجربه خرید غذای گربه عقیم شده فلیسیا مدل strilized_2 وزن ۲ کیلوگرم

دلارام علینژاد 6 ماه قبل

این غذا به نظر غذای خیلی خوبی میاد.گربه من که یه سال بود جوسرا دیلی کت میخورد،تا این غذا رو جلوش گذاشتم با اشتها ازش خورد.توصیه میکنم این غذا رو.

خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • غذای گربه عقیم شده فلیسیا مدل strilized_2 وزن ۲ کیلوگرم
  غذای گربه عقیم شده فلیسیا مدل strilized_2 وزن ۲ کیلوگرم
  غذای گربه عقیم شده فلیسیا مدل strilized_2 وزن ۲ کیلوگرم
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا