# تجربه های خرید غذای گربه عقیم شده

1 تجربه خرید 0 ویدئو ارسالی

عکس ارسالی دلارام علینژاد از تجربه خرید غذا و مکمل حیوانات

عکس ارسالی دلارام علینژاد از تجربه خرید غذا و مکمل حیوانات

عکس ارسالی دلارام علینژاد از تجربه خرید غذا و مکمل حیوانات

دلارام علینژاد 1 سال قبل

این غذا به نظر غذای خیلی خوبی میاد.گربه من که یه سال بود جوسرا دیلی کت میخورد،تا این غذا رو جلوش گذاشتم با اشتها ازش خورد.توصیه میکنم این غذا رو.

خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • غذا و مکمل حیوانات
  غذا و مکمل حیوانات
  غذا و مکمل حیوانات
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا