# تجربه های خرید ظرف آب

181 تجربه خرید 11 ویدئو ارسالی

عکس ارسالی پدرام سپهر از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

پدرام سپهر 2 سال قبل

مثل همیشه رنگ مورد نظر فروشنده را میفرستن تا خریدار

خرید این محصول را توصیه نمی کنم
 • بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  کاربر دیجی‌کالا 1 سال قبل

  پیشنهاد میکنم داشته باشید خیلی جمع و جور و اینکه میشه با سوار کردن یک بطری خالی نوشابه روش سگ یا گربتون مرتب آب تمیز داشته باشه

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی مرتضی امیدی از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  مرتضی امیدی 1 سال قبل

  ظرف آبش خیلی خوبه که وقتی آب میخوره خودش پر میکنه فقط فرقش اینجاست که توی عکس دیجی ظرف غذا استیله ولی اونی که میفرستن لعابی مشکی رنگ هست

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  کاربر دیجی‌کالا 1 سال قبل

  خوب بود بزرگ اما ظرف مشکیش یتیکه کوچک ازش کنده شده بود مرجوع نمیکنم

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  کاربر دیجی‌کالا 1 سال قبل

  کیفیت خوب و درخور کودک شما

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی محمد دریساوی از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات برند هوبی

  عکس ارسالی محمد دریساوی از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات برند هوبی

  عکس ارسالی محمد دریساوی از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات برند هوبی

  محمد دریساوی 10 ماه قبل

  واقعا این همه منتظر بودم اخرم جنس شکسته به دستم رسید بعد اصلا رنگ‌ نوشته پاک شده خود بطری که جنسش مثله ‌پلاستیک فریزر میمونه رفته تو اصلا بدترین چیزی بود که خریدم از دیجی کالا

  خرید این محصول را توصیه نمی کنم
 • بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات  برند هوبی
  بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات  برند هوبی
  بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات  برند هوبی
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی رکسانا بیات از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  رکسانا بیات 2 سال قبل

  من برا داخل قفس خرگوشم گرفتم ولی بزرگه احتمالا ظرف پرنده برا بهتر باشه

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی بیتا صالحی از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  بیتا صالحی 10 ماه قبل

  من سفید میخواستم ولی ابیشو فرستادن ولی جنس خوب نو فرستادن

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کیاوش نیازمند از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  عکس ارسالی کیاوش نیازمند از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  عکس ارسالی کیاوش نیازمند از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  عکس ارسالی کیاوش نیازمند از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  عکس ارسالی کیاوش نیازمند از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  کیاوش نیازمند 11 ماه قبل

  عالی بود اندازش عالیه عالی بود توسیه میشود

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی فرزانه صبوری از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  عکس ارسالی فرزانه صبوری از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  فرزانه صبوری 11 ماه قبل

  خود ظرف خوب و بزرگ بود و همونی بود ک میخواستم ولی ظرف شکسته و ترک خورده ب دستم رسید!سه تا سفارش دادم ولی هر سه تا ترک داشت و مرجوع کردم!چرا دیجی کالا نظارت نداره واقعا باعث تاسفه!!

  خرید این محصول را توصیه نمی کنم
 • بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی تارا اسکندری از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  تارا اسکندری 2 سال قبل

  خیلی خوبه من برای عروس هلندی خریدم

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  کاربر دیجی‌کالا 2 سال قبل

  خیلی خوبه جنس خوب

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  کاربر دیجی‌کالا 1 سال قبل

  قشنگه، البته من پشتش یه پایه زدم تا یکم شیب بگیره راحت تر غذا بخورن، اندازه کاسه ها بنظر خوب میاد البته هنوز خیلی ازش استقبال نشده

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  3 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی Aylin Gilak از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  Aylin Gilak 11 ماه قبل

  من دنبال یه ظرف اب بودم که اتوماتیک باشه و به نظرم این همون چیزیه که دنبالش بودم برای گربم خریدم اب یکم میاد بعد که میخوره دوباره از بطری اب میاد و اب تازه همیشه در اختیارشه ظرف جداش هم خیلی خوب کاربردیه که اونو جدا میزارم براش

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی مهدی مهدوی زاده از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  عکس ارسالی مهدی مهدوی زاده از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  مهدی مهدوی زاده 1 سال قبل

  توجه به اندازش کنید ولی محکمه و ارزون

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  2 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  کاربر دیجی‌کالا 11 ماه قبل

  حدود یک سال قبل از همین فروشنده مدل دیگری را نیز خریداری کردم به عنوان ظرف آب سگ و راضی بودم. ظاهر قشنگی داره چون کار دست هست ممکن است در لعاب ترک هایی ایجاد شود اما دیده نمیشود و مشکلی هم ندارد

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  کاربر دیجی‌کالا 1 سال قبل

  خیلی شیک و مناسب

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی فاطمه علی نیا از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  فاطمه علی نیا 11 ماه قبل

  چیز خوبیه زیرش ترمز داره ولی باز هم یکم تکون میخوره از روی سرامیک و کاشی آبریزش درست کار میکنه ولی بعضی بطری ها مثل بعضی آب معدنی ها که سرشون کوتاهه بهش نمیخوره ولی بطری های نوشابه میخوره بهش

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی الهام نصاریان از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  عکس ارسالی الهام نصاریان از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  الهام نصاریان 2 سال قبل

  عالیه تو صیه میکنم حتما بخرید

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی بنیامین افشار از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  عکس ارسالی بنیامین افشار از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  بنیامین افشار 12 ماه قبل

  ظرفی که برای من فرستادن دو تا ترک داشت که یکیش خیلی بزرگ بود ولی آب ازش نمی ریخت و من حوصله مرجوع کردن نداشتم عکسشو میزارم ببینید

  خرید این محصول را توصیه نمی کنم
 • بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی امیرعباس پاکزاد از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  عکس ارسالی امیرعباس پاکزاد از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  عکس ارسالی امیرعباس پاکزاد از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  امیرعباس پاکزاد 12 ماه قبل

  خوبه بزرگ و کارآمد برای بلدرچین خریداری کردم ولی هنوز استفاده نکردم

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی پوریا آسترکی از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  پوریا آسترکی 12 ماه قبل

  سلام این ظرف آب محشره مخصوصا برای فنچ های منکه خیلی آب بازی میکنن و آب شون زود تموم میشه فقط زیاد پرش نکنین ظرف آبو برای قفس های کوچک چون سنگین میشه و فکر کنم قفس رو چپ کنه

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی باران صالحی نیا از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  باران صالحی نیا 3 سال قبل

  خوبه ولی به نظرم این قسمتش که آب رو میزاری یه زره فشار بیاره میاد بیرون ولی در کل عالی هست

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی مقصود محرابی از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  مقصود محرابی 1 سال قبل

  نسبت به قیمتش خوبه

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی شادی حیدری از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  شادی حیدری 1 سال قبل

  ظاهرش قشنگه , چون ظرف غذای یکی از گربه هام کنار هاله, اینو گرفتم که مرتبتر باشه فقط یه پایه ش شکسته بود و کیفیت کاسه ها هم خیلی پایینه

  در مورد خرید این محصول مطمئن نیستم
 • بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی میترا محمودیان از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  میترا محمودیان 3 سال قبل

  من دوتا از این ظرف گرفتم کیفیت خوبی داره و اندازه اش هم مناسبه، شیشه نوشابه های کوچیک بهش میخوره ولی متاسفانه خیلی از اوقات ظرف آب خالی شده ولی از این بطری ها آبی وارد ظرف آبخوری نشده!! نمیدونم چرا این مشکلو داره من بطری رو فشار میدم تا آب بره تو قسمت آبخوری

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی جواد براری از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  جواد براری 1 سال قبل

  عالی

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  کاربر دیجی‌کالا 1 سال قبل

  انتخاب رنگ نداره اما مثل عکس سایزش هم خوب و مناسبه

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  3 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی امیرعلی حیدری از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  عکس ارسالی امیرعلی حیدری از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  عکس ارسالی امیرعلی حیدری از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  امیرعلی حیدری 2 سال قبل

  کیفیت خوبی داره و این مدرج بودن خیلی خیلی جالبه چون اکثر جای آب ها مورج نیستن و حوشگل هم هست ممنون از دیجی کالا

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی فریماه علیپورشکیب از تجربه خرید بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات

  فریماه علیپورشکیب 1 سال قبل

  من برای غذای تر گربم گرفتم. ظرفای دیگه یا کوچیک بودن واسش یا بزرگ. این ظرف هم اندازه خوبی داره هم جنسش خوبه. بنظرم خوش رنگم هست

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • بهداشت, مراقبت و نگهداری حیوانات
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا