# تجربه های خرید سنجاق اتصال پیکسل

13 تجربه خرید 0 ویدئو ارسالی

عکس ارسالی شکوفه کهنسال از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

شکوفه کهنسال 2 سال قبل

خیلی خوبه

خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی یگانه خاکی داودی از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

  یگانه خاکی داودی 2 سال قبل

  با این قیمت خوب بود و تعدادشم خوبه

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی سپیده فرجی از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

  سپیده فرجی 2 سال قبل

  اینو واسه بین مانتو گرفتم خیلی عالیه روش یه گل یا یه مروارید بچسبانید عالی میشه

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی محدثه اسلامی از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

  محدثه اسلامی 2 سال قبل

  خیلی خوبه همونی که میخواستم

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی هانيه جعفري از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

  هانيه جعفري 2 سال قبل

  هیچ مشکلی نداشتن.

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی فاطمه گل پایگانی از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

  فاطمه گل پایگانی 2 سال قبل

  خیلی خوب و کاربردی

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی فاطمه تقیان از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

  عکس ارسالی فاطمه تقیان از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

  فاطمه تقیان 2 سال قبل

  عالی و ارزان

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

  کاربر دیجی‌کالا 2 سال قبل

  خوبه و و محکمه اندازش رو تو عکس گذاشتم، حدود دو و نیم سانته

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  6 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی شیرین ضیایی شیروان از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

  شیرین ضیایی شیروان 2 سال قبل

  فک نمیکردم انقد کوچیک و الکی باشه

  خرید این محصول را توصیه نمی کنم
 • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کیمیا مجیدی از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

  کیمیا مجیدی 2 سال قبل

  من راضیم قیمتشم خوبه اندازش 2 سانتی متره

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  4 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی زهرا شرفی از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

  زهرا شرفی 2 سال قبل

  قیمتش خیلی خوبه...سایزش عالیه...عکسشو گذاشتم

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  2 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

  کاربر دیجی‌کالا 2 سال قبل

  خیلی خوب بودن سایزشونم مناسب بود

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی

  کاربر دیجی‌کالا 2 سال قبل

  قراره با نمد پیکسل بسازم خوبه به کارم میاد

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • چرخ خیاطی دستی و ملزومات خیاطی
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا