# تجربه های خرید الیاف عروسک سازی

1 تجربه خرید 0 ویدئو ارسالی

عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید الیاف عروسک سازی مدل .N.R.S

عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید الیاف عروسک سازی مدل .N.R.S

کاربر دیجی‌کالا 9 ماه قبل

مقدار الیاف خیلی کم بود و بسته بندیش پاره و چشب خورده بود

در مورد خرید این محصول مطمئن نیستم
 • الیاف عروسک سازی مدل .N.R.S
  الیاف عروسک سازی مدل .N.R.S
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا