# تجربه های خرید موتور دستگاه جوجه کشی

4 تجربه خرید 0 ویدئو ارسالی

عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید قطعات الکترونیکی

کاربر دیجی‌کالا 2 سال قبل

سیم پاره شده یکی از پایه ها خم شده برچسب مشخصات پاره پاره این چه کاریه آخه مارو چی فرض کردید خودتونید.

خرید این محصول را توصیه نمی کنم
 • قطعات الکترونیکی
  3 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید قطعات الکترونیکی

  کاربر دیجی‌کالا 1 سال قبل

  مخصوص اون کاریه که میخوام

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • قطعات الکترونیکی
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی محمد روشندل از تجربه خرید قطعات الکترونیکی

  عکس ارسالی محمد روشندل از تجربه خرید قطعات الکترونیکی

  محمد روشندل 2 سال قبل

  خوبه فقط بعد ۵ دقیقه گرم میشه باید یک فن هم بزاری تا خنک کنه

  در مورد خرید این محصول مطمئن نیستم
 • قطعات الکترونیکی
  قطعات الکترونیکی
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید قطعات الکترونیکی

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید قطعات الکترونیکی

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید قطعات الکترونیکی

  کاربر دیجی‌کالا 2 سال قبل

  موتور خوبیه با قطع و وصل جریان در دو جهت می‌چرخه البته ذکر کنم شاید شما قطع کنید دوباره وصل کنید تغییر در جهت چرخش نکنه بسته به فرکانس ورودی هستش که مثبت باشه یا منفی اگر از مثبت به منفی تغییر کنه یا بلعکس موتور برعکس می‌چرخه یه لنگ و یه المنت هم روش هست جنسش هم عالیههد بار قفل کرد در راه اندازی دستگاه من ولی موتور عیب نکرد فقط لنگ زرد رنگ هرز شد.

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • قطعات الکترونیکی
  قطعات الکترونیکی
  قطعات الکترونیکی
  4 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا