# تجربه های خرید موتور دستگاه جوجه کشی

4 تجربه خرید 0 ویدئو ارسالی

عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید موتور دستگاه جوجه کشی مدل 2.5/3RPM

کاربر دیجی‌کالا 1 سال قبل

سیم پاره شده یکی از پایه ها خم شده برچسب مشخصات پاره پاره این چه کاریه آخه مارو چی فرض کردید خودتونید.

خرید این محصول را توصیه نمی کنم
 • موتور دستگاه جوجه کشی مدل 2.5/3RPM
  3 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید موتور دستگاه جوجه کشی مدل 1/240RPM

  کاربر دیجی‌کالا 5 ماه قبل

  مخصوص اون کاریه که میخوام

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • موتور دستگاه جوجه کشی مدل 1/240RPM
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی محمد روشندل از تجربه خرید موتور دستگاه جوجه کشی مدل 2.5/3RPM

  عکس ارسالی محمد روشندل از تجربه خرید موتور دستگاه جوجه کشی مدل 2.5/3RPM

  محمد روشندل 1 سال قبل

  خوبه فقط بعد ۵ دقیقه گرم میشه باید یک فن هم بزاری تا خنک کنه

  در مورد خرید این محصول مطمئن نیستم
 • موتور دستگاه جوجه کشی مدل 2.5/3RPM
  موتور دستگاه جوجه کشی مدل 2.5/3RPM
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید موتور دستگاه جوجه کشی مدل 2.5/3RPM

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید موتور دستگاه جوجه کشی مدل 2.5/3RPM

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید موتور دستگاه جوجه کشی مدل 2.5/3RPM

  کاربر دیجی‌کالا 1 سال قبل

  موتور خوبیه با قطع و وصل جریان در دو جهت می‌چرخه البته ذکر کنم شاید شما قطع کنید دوباره وصل کنید تغییر در جهت چرخش نکنه بسته به فرکانس ورودی هستش که مثبت باشه یا منفی اگر از مثبت به منفی تغییر کنه یا بلعکس موتور برعکس می‌چرخه یه لنگ و یه المنت هم روش هست جنسش هم عالیههد بار قفل کرد در راه اندازی دستگاه من ولی موتور عیب نکرد فقط لنگ زرد رنگ هرز شد.

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • موتور دستگاه جوجه کشی مدل 2.5/3RPM
  موتور دستگاه جوجه کشی مدل 2.5/3RPM
  موتور دستگاه جوجه کشی مدل 2.5/3RPM
  3 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا