# تجربه های خرید سر باطری کتابی الکترونیکی

5 تجربه خرید 0 ویدئو ارسالی

عکس ارسالی سکینه حسینی از تجربه خرید سر باطری کتابی مدل 9 مجموعه 3 عددی

سکینه حسینی 9 ماه قبل

عالی است بخرید فیلم هم گزاشتم

خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • سر باطری کتابی مدل 9 مجموعه 3 عددی
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی امیرحسین اصغری از تجربه خرید سر باطری کتابی مدل 9 مجموعه 3 عددی

  عکس ارسالی امیرحسین اصغری از تجربه خرید سر باطری کتابی مدل 9 مجموعه 3 عددی

  عکس ارسالی امیرحسین اصغری از تجربه خرید سر باطری کتابی مدل 9 مجموعه 3 عددی

  عکس ارسالی امیرحسین اصغری از تجربه خرید سر باطری کتابی مدل 9 مجموعه 3 عددی

  امیرحسین اصغری 9 ماه قبل

  خوب به درد بخوره کاره من گیر بود باین راه انداختم ولی بدنه اش ضیعف هست خیلی نباید جابه جاشو یعنی از این باتر دربیار بزنی به اوباتر نباید بشود چون احتمال شکست شودن را دارد .

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • سر باطری کتابی مدل 9 مجموعه 3 عددی
  سر باطری کتابی مدل 9 مجموعه 3 عددی
  سر باطری کتابی مدل 9 مجموعه 3 عددی
  سر باطری کتابی مدل 9 مجموعه 3 عددی
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی امیر علی مهدی زاده از تجربه خرید سر باطری کتابی مدل 9 مجموعه 3 عددی

  عکس ارسالی امیر علی مهدی زاده از تجربه خرید سر باطری کتابی مدل 9 مجموعه 3 عددی

  امیر علی مهدی زاده 9 ماه قبل

  خیلی خوب هست حتماً به خرید

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • سر باطری کتابی مدل 9 مجموعه 3 عددی
  سر باطری کتابی مدل 9 مجموعه 3 عددی
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی پویا جهان تیغ از تجربه خرید سر باطری کتابی مدل 9 مجموعه 3 عددی

  پویا جهان تیغ 9 ماه قبل

  خوبه راضیم ۳ عدد فرستادن که تو عکس ۲ تاش هست

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • سر باطری کتابی مدل 9 مجموعه 3 عددی
  3 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی کاربر دیجی‌کالا از تجربه خرید سر باطری کتابی مدل 9 مجموعه 3 عددی

  کاربر دیجی‌کالا 9 ماه قبل

  خوبه اما کمی نرمه و فشار بدی خراب میشه

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • سر باطری کتابی مدل 9 مجموعه 3 عددی
  0 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا