# تجربه های خرید فضا دهنده برد الکترونیکی

2 تجربه خرید 0 ویدئو ارسالی

عکس ارسالی مهدی ریوندی از تجربه خرید قطعات الکترونیکی

عکس ارسالی مهدی ریوندی از تجربه خرید قطعات الکترونیکی

مهدی ریوندی 10 ماه قبل

عدم تطابق با محصول معرفی شده

خرید این محصول را توصیه نمی کنم
 • قطعات الکترونیکی
  قطعات الکترونیکی
  2 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی شهنام ربیعی از تجربه خرید قطعات الکترونیکی

  شهنام ربیعی 10 ماه قبل

  خوبن ولی خیلی کوچک بودن ولی بدردخوره.بخرید

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • قطعات الکترونیکی
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا