# تجربه های خرید فضا دهنده برد الکترونیکی

2 تجربه خرید 0 ویدئو ارسالی

عکس ارسالی مهدی ریوندی از تجربه خرید فضا دهنده برد الکترونیکی کد MF.2 مجموعه 4 عددی

عکس ارسالی مهدی ریوندی از تجربه خرید فضا دهنده برد الکترونیکی کد MF.2 مجموعه 4 عددی

مهدی ریوندی 4 ماه قبل

عدم تطابق با محصول معرفی شده

خرید این محصول را توصیه نمی کنم
 • فضا دهنده برد الکترونیکی کد MF.2 مجموعه 4 عددی
  فضا دهنده برد الکترونیکی کد MF.2 مجموعه 4 عددی
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا

  عکس ارسالی شهنام ربیعی از تجربه خرید فضا دهنده برد الکترونیکی کد MF.2 مجموعه 4 عددی

  شهنام ربیعی 4 ماه قبل

  خوبن ولی خیلی کوچک بودن ولی بدردخوره.بخرید

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • فضا دهنده برد الکترونیکی کد MF.2 مجموعه 4 عددی
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا