# تجربه های خرید پمپ باد هوا الکترونیکی

1 تجربه خرید 0 ویدئو ارسالی

عکس ارسالی محمد طاها عبا فروش از تجربه خرید قطعات الکترونیکی

محمد طاها عبا فروش 1 سال قبل

عالی فقط کاش ۹ ولت بود

خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • قطعات الکترونیکی
  7 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا