# تجربه های خرید جامپر الکترونیکی

1 تجربه خرید 0 ویدئو ارسالی

عکس ارسالی محمد امین شریفی از تجربه خرید جامپر مدل J20-B بسته 20 عددی

محمد امین شریفی 1 سال قبل

ارزون بود ولی کوچک

خرید این محصول را توصیه می‌کنم
 • جامپر مدل J20-B بسته 20 عددی
  1 مفید بود 0 مفید نبود
  0 پیشنهاد می‌کنم
  0 پیشنهاد نمی‌کنم
  0 مطمئن نیستم
  خرید از دیجیکالا