قبل از خرید کالا، گوگل کن
بازگشت به تجربه های خرید ماشین لباسشویی

آنباکس و فیلم های بررسی ماشین لباسشویی

تماشا و بررسی جدیدترین فیلم های ارسالی خریداران

آنباکس ماشین لباسشویی فریدولین مدل SW70 ظرفیت 7 کیلو گرم در تاریخ ۰۹ خرداد ۱۴۰۳

ماشین لباسشویی فریدولین مدل SW70 ظرفیت 7 کیلو گرم

کاربر نامشخص
ماشین لباسشویی فریدولین مدل SW70 ظرفیت 7 کیلو گرم
آنباکس ماشین لباسشویی تی سی ال مدل K112-AWI ظرفیت 11 کیلوگرم توسط سعید خوش روش در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۲

ماشین لباسشویی تی سی ال مدل K112-AWI ظرفیت 11 کیلوگرم

سعید خوش روش
ماشین لباسشویی تی سی ال مدل K112-AWI ظرفیت 11 کیلوگرم
آنباکس ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TE62-AW/AS ظرفیت 6 کیلوگرم توسط زهرا خاکسار در تاریخ ۱۷ دی ۱۴۰۲

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TE62-AW/AS ظرفیت 6 کیلوگرم

زهرا خاکسار
ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TE62-AW/AS ظرفیت 6 کیلوگرم
آنباکس ماشین لباسشویی برفاب مدل WM-500 ظرفیت 4 کیلوگرم در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۲

ماشین لباسشویی برفاب مدل WM-500 ظرفیت 4 کیلوگرم

کاربر نامشخص
ماشین لباسشویی برفاب مدل WM-500 ظرفیت 4 کیلوگرم
آنباکس ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFB - 96407 ST ظرفیت 9 کیلوگرم توسط فهیمه معینی کیا در تاریخ ۱۱ تیر ۱۴۰۲

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFB - 96407 ST ظرفیت 9 کیلوگرم

فهیمه معینی کیا
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFB - 96407 ST ظرفیت 9 کیلوگرم
آنباکس ماشین لباسشویی کوپکس مدل CTW-1160 ظرفیت 6 کیلوگرم در تاریخ ۰۲ فروردین ۱۴۰۲

ماشین لباسشویی کوپکس مدل CTW-1160 ظرفیت 6 کیلوگرم

کاربر نامشخص
ماشین لباسشویی کوپکس مدل CTW-1160 ظرفیت 6 کیلوگرم
آنباکس ماشین لباسشویی جنرال اینترنشنال مدل ESWMU814M ظرفیت 8 کیلوگرم در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۱

ماشین لباسشویی جنرال اینترنشنال مدل ESWMU814M ظرفیت 8 کیلوگرم

کاربر نامشخص
ماشین لباسشویی جنرال اینترنشنال مدل ESWMU814M ظرفیت 8 کیلوگرم
آنباکس ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TG72-BW/BS ظرفیت 7 کیلوگرم توسط محمدرضا سیدانی در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۴۰۱

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TG72-BW/BS ظرفیت 7 کیلوگرم

محمدرضا سیدانی
ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TG72-BW/BS ظرفیت 7 کیلوگرم
آنباکس ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TLF-62511 ظرفیت 6.2 کیلوگرم در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۱

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TLF-62511 ظرفیت 6.2 کیلوگرم

کاربر نامشخص
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TLF-62511 ظرفیت 6.2 کیلوگرم
آنباکس ماشین لباسشویی اینترنشنال آنیل مدل WM7000 ظرفیت 6 کیلوگرم توسط علیرضا نصیری در تاریخ ۰۹ آذر ۱۴۰۱

ماشین لباسشویی اینترنشنال آنیل مدل WM7000 ظرفیت 6 کیلوگرم

علیرضا نصیری
ماشین لباسشویی اینترنشنال آنیل مدل WM7000 ظرفیت 6 کیلوگرم
آنباکس ماشین لباسشویی بست مدل BWD-7120 ظرفیت 7 کیلوگرم در تاریخ ۰۸ شهریور ۱۴۰۱

ماشین لباسشویی بست مدل BWD-7120 ظرفیت 7 کیلوگرم

کاربر نامشخص
ماشین لباسشویی بست مدل BWD-7120 ظرفیت 7 کیلوگرم
آنباکس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-L87S ظرفیت 8 کیلوگرم توسط رضا محمدی در تاریخ ۰۸ شهریور ۱۴۰۱

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-L87S ظرفیت 8 کیلوگرم

رضا محمدی
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-L87S ظرفیت 8 کیلوگرم
آنباکس ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-75401 در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-75401

کاربر نامشخص
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-75401
آنباکس ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TE62-AW/AS ظرفیت 6 کیلوگرم توسط حمید معتمدامینی در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TE62-AW/AS ظرفیت 6 کیلوگرم

حمید معتمدامینی
ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TE62-AW/AS ظرفیت 6 کیلوگرم
آنباکس ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWN-9654AJ ظرفیت 9.6 کیلوگرم در تاریخ ۰۳ مرداد ۱۴۰۱

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWN-9654AJ ظرفیت 9.6 کیلوگرم

کاربر نامشخص
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWN-9654AJ ظرفیت 9.6 کیلوگرم
آنباکس ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TLF-62511 ظرفیت 6.2 کیلوگرم در تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۱

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TLF-62511 ظرفیت 6.2 کیلوگرم

کاربر نامشخص
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TLF-62511 ظرفیت 6.2 کیلوگرم
آنباکس ماشین لباسشویی تی سی ال مدل M94-AWBL/ASBL ظرفیت 9 کیلوگرم در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

ماشین لباسشویی تی سی ال مدل M94-AWBL/ASBL ظرفیت 9 کیلوگرم

کاربر نامشخص
ماشین لباسشویی تی سی ال مدل M94-AWBL/ASBL ظرفیت 9 کیلوگرم
آنباکس ماشین لباسشویی آبسال مدل REN6210 ظرفیت 6 کیلوگرم توسط محمد رمضانی شریف در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۴۰۰

ماشین لباسشویی آبسال مدل REN6210 ظرفیت 6 کیلوگرم

محمد رمضانی شریف
ماشین لباسشویی آبسال مدل REN6210 ظرفیت 6 کیلوگرم
آنباکس ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-63100 ظرفیت 6 کیلوگرم توسط امید کرمی در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۹۹

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-63100 ظرفیت 6 کیلوگرم

امید کرمی
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-63100 ظرفیت 6 کیلوگرم
آنباکس ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-63100 ظرفیت 6 کیلوگرم توسط سیدرضا شجاعی در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۹

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-63100 ظرفیت 6 کیلوگرم

سیدرضا شجاعی
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-63100 ظرفیت 6 کیلوگرم
آنباکس ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TLF-62511 ظرفیت 6.2 کیلوگرم در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۹

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TLF-62511 ظرفیت 6.2 کیلوگرم

کاربر نامشخص
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TLF-62511 ظرفیت 6.2 کیلوگرم
آنباکس ماشین لباسشویی کرال مدل TTW 15504 FJ ظرفیت 15.5 کیلوگرم توسط علیرضا بابایی در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۹

ماشین لباسشویی کرال مدل TTW 15504 FJ ظرفیت 15.5 کیلوگرم

علیرضا بابایی
ماشین لباسشویی کرال مدل TTW 15504 FJ ظرفیت 15.5 کیلوگرم
آنباکس ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU-73422 ظرفیت 7 کیلوگرم توسط احمدرضا جعفری در تاریخ ۰۴ تیر ۱۳۹۹

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU-73422 ظرفیت 7 کیلوگرم

احمدرضا جعفری
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU-73422 ظرفیت 7 کیلوگرم